• 1

  Phương pháp học tiếng Anh: Làm thế nào để nói tiếng Anh một cách trôi chảy giống như luyện cơ bắp

  Phương pháp học tiếng Anh: Làm thế nào để nói tiếng Anh một cách trôi chảy giống như luyện cơ bắp

 • 2

  Cách học một ngôn ngữ trong 10 ngày (giải mã phương pháp)

  Cách học một ngôn ngữ trong 10 ngày (giải mã phương pháp) 

 • 3

  Làm thế nào phản ứng nhanh bằng tiếng anh trong hội thoại

  Làm thế nào phản ứng nhanh bằng tiếng anh trong hội thoại mà không bị lúng túng, không bị phát âm những từ ầm, ừ ...How can you respond to people in English, quickly and easily without hesitating?Speaking English fluently is all about practise. The more you do it, the easier it gets. Really this isn't any different for native English speakers.

 • 4

  Cách nối âm trong tiếng Anh

  Cách nối âm trong tiếng Anh - Cách phát âm tiếng Anh theo người Bản Xứ Mỹ

 • 5

  Làm thế nào để học và nhớ từ vựng tiếng Anh

  Làm thế nào để học và nhớ từ vựng tiếng Anh  

 • 6

  Những lỗi phát âm tiếng Anh sai thường gặp